Griene Tsiis

Wanneer Grutte Pier je heeft geïnspireerd om Griene Tsiis te gaan maken is dat één. Griene Tsiis maken is twee…..

Wat is nu Griene Tsiis (groene kaas)?
Waar haalt Grutte Pier dit vandaan?

Peterselie

Hierover zijn de meningen verdeeld, er zijn verschillende verklaringen mogelijk. De meest aannemelijke is dat de Fryske Nageltsiis vroeger op smaak werd gebracht met peterseliesap. Dit veroorzaakte de groene kleur van de kaas. Later kwamen er steeds meer specerijen ter beschikking van de kaasmakers en werd dit sap door die specerijen vervangen.

Karwij

Om de kaas een nieuwe smaak te geven hebben wij karwij toegevoegd. In vroegere tijden werd in Nederland en ook in Friesland karwij verbouwd. Helaas is de vraag naar karwij tegenwoordig gering en daarom is deze plant als handelsgewas in Nederland en Friesland nagenoeg verdwenen.

Wij Friezen en Nederlanders staan bekend als echte kaaskoppen. Omdat wij daar trots op zijn hebben we een nieuwe kaas gemaakt door het heerlijke specerij karwij en het gezonde kruid peterselie te combineren in een lekkere romige GrieneTsiis.

Verkoop

In de winkel aan de boerderij.
Openingstijden:
Mei tot en met September zaterdagmiddag van 13.00-17.00.
Op afspraak 06-300 65 107

Bij de detailhandel

Naam winkel Plaats Website
Attent Oldeboorn
Bedrijfsnaam Woonplaats
Boerenbed Meskenhoeve Akkrum www.boerenbed.nl
Jumbo Altenburg St. Nicolaasga
Coop Zwaagwesteinde
Coop Gerritsma Heeg
De Wartenster Warten www.wartenster.nl
Groentespec. de Voedingsadviseur St. Annaparochie www.devoedingsadviseur.nl
Harry de Smaakspecialist Zwolle www.deliweb.nl
Homminga's fijne winkeltje Harlingen www.fijnewinkeltje.nl
Hotel van der Valk Hardegarijp
Kaas en Poelierswaren Hilboezen Kollum
Kaaskamer Amsterdam www.dekaaskamer.nl
Kaasshop van Dijk Assen Assen
Plus Harsevoort Harlingen
Spar Damwoude
Spar Bosch Wijnjewoude
Spar Tolsma Nijbeets
Super de Boer Dokkum
VOF v.d. Bent Ommen

Zakelijk

Wilt u uw assortiment uitbreiden met onze Griene Tsiis, of wilt u de kaas gebruiken in uw restaurant dan kunt u contact opnemen met J. Hoogkamp 06-30065107.