De Wijngaard

Tussen St. Nicolaasga en Joure ligt een streek genaamd De Heide. Hier wordt het beeld bepaald door een afwisselend landschap: bossen, boerderijen, weilanden, landhuizen, houtwallen, vaarten, etc. In dit landschap is in 1884 een kop-hals-romp boerderij gebouwd. De naam van de boerderij was snel bedacht: het is een boerderij (een “pleats”) in de streek de Heide, dus De Heidepleats.

De streek de Heide is gelegen in de oude grietenij Doniawerstal. Na een samenvoeging van Doniawerstal en Haskerlân werd dit in 1984 de gemeente Skarsterlân. Sinds 1 januari 2014 ligt de Heidepleats in de gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren). In de 18e eeuw is door de Grietman Johan Vegeling van Claerbergen veel gedaan om de onvruchtbare grond vruchtbaar te maken. Daardoor is deze omgeving nu zoals hij is; veel oude boerderijen, weiland, bouwland, houtwallen, bossen en water.

De Grietman liet een aanzienlijk grondbezit na, waaronder de naar hem genoemde bossen, aan zijn enige kleinzoon, Jonkheer Frans van Eysinga. Zijn nazaten wonen in het statige huis "Boschoord" beheren nog steeds het landgoed. (bron: www.eysingastate.nl en www.tresoar.nl)